Обозначение на гумите

НОВИЯТ ЕТИКЕТ НА ГУМИТЕ В ЕС

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ (EO)№ 1222/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

От 1 ноември 2012г. всички гуми в ЕС ще се продават със задължителен специален етикет съгласно регламент (ЕО) № 1222-2009.

Новият етикет на гумата за ЕС осигурява независима оценка на три важни показателя на гумите: икономия на гориво, сцепление на мокра настилка и външен шум.
Подобно на енергийния етикет на кухненските електроуреди, етикетът на гумата за ЕС улеснява сравняването и позволява с един поглед бързо можете да прецените безопасността и екологичните характеристики на една гума.

 

 

 

 

 

 1. Икономия на гориво

От клас А (най-нисък разход) до клас G (най-висок разход)

Разликата в разхода на гориво между класовете A и G може да бъде до 7.5%*, което за средностатистическия лек автомобил се равнява на разлика от около 0.65 литра на 100км или икономия от над 600 лв** за целия период на употреба на четири нови гуми.


*Източници: European Commission’s impact Assessment SEC (2008) 2860,
Bridgestone
** При измерване на според методите на директива EC 1222/2009
  2. Сцепление на мокра настилка

Клас А (най-къс спирачен път) до клас G (най-дълъг спирачен път)

Сцепление с влажна пътна настилка е изключително важна характеристика от гледна точка на безопасността и зависи от способността на гумата да спре превозното средство бързо върху мокро пътно платно. Разликата в спирачния път между класовете A и G може да бъде до 30%*.
За лек автомобил движещ се с 80 км/ч при натискане на спирачките докрай спирачният път на гуми от клас A е с до 18 метра по-къс от този на комплект гуми от клас F! Това е значителна разлика и може да се окаже от огромно значение в извънредна ситуация. Спирачен път
до 18 метра по-дълъг
(пълно спиране от 80 км/ч)
*Източници: European Commission’s impact Assessment SEC (2008) 2860,
Bridgestone
**Категории D и G не се използват за пътнически автомобили.

Сцеплението на мокра настилка се тества при летни условия и не е показателно за качествата на гумите през зимата!

 

 

 3. Външен шум

3 класа от 1 (най-ниско ниво на шум) до 3 (най-високо ниво на шум)

На гумите се дължи голяма част от шума издаван при движение на автомобилите. Освен по-голям комфорт, гумите с нисък рейтинг за шум, помагат спокойствието за околните.

С този рейтинг се измерва шумът при контакт на гумата с пътя в децибели (dB). Поради използването на логаритмична скала за нивата на децибелите - разлика от няколко децибела се равнява на сериозно увеличение на шума. Увеличение от само 3dB означава двойно по-високи нива на шума генериран от гумата.
1 черна черта =
ниско ниво на шума

3 dB под бъдещата пределно допустима стойност;
 
2 черни черти =
средно ниво на шума

съобразено с бъдещата пределно допустима стойност;
 
3 черни черти =
високо ниво на шума

в съответствие с настоящите европейски стандарти;