Гаранция

Уважаеми клиенти,

При спазване на горепосочените параметри за натоварване и максимална скорост, нашата фирма Ви дава, съгласно БДС, посочената

гаранция  за срок от 2 години или пробег до маркера на гумата при равномерно износване.

Гаранцията важи само за ФАБРИЧНИ дефекти, съгласно БДС 10612-87, показани през гаранционния период.

Настоящата гаранция е валидна за цялата територия на Република България.

Гаранцията не се отнася за повреди на гумите, възникнали вследствие на неправилна експлоатация - недостатъчно напомпване или

пренапомпване, механични повреди (пробиване, срязване удряне, повреди от неизправности в ходовата част на автомобила и др.) или

заливане на гуми с органични разтворители (бензин, нафта, масла и др.).

Ако гумите се монтират в посочените от нас сервизи, дефекти, настъпили вследствие на неправилен монтаж, се покриват 100% от

фирмените сервизи.

Процедура за предявяване на рекламационно искане:

І. Рекламацията може да се предяви в търговския обект, от който е закупена стоката.

ІI. Приемане на гума за експертиза от представител на марката.

1. Гумата се преглежда обстойно от представителя на магазина и сервиза в монтирано положение и в демонтирано от вътрешната страна.

2. При очевидни повреди от неправилна експлоатация, гумата не се приема за рекламационна експертиза от представител на съответната

марка.

3. Приемането на гума за експертиза става с двустранно подписан протокол на гърба на гаранционната карта с описание на претенцията и

мнение на сервиза при магазина.

ІII. Протокол за извършена експертиза и заключение на представител на марката.

1. Протокол се издава в следните срокове:

FIRESTONE, BRIDGESTONE, DAYTON - 45 дни; KORMORAN, DOUBLECOIN - 20 дни; VREDESTEIN - 15 дни; MICHELIN, BF GOODRICH,

KLEBER - 20 дни; РУСКИ - 30 дни; Други марки гуми - 30 дни

2. Протокол за приети рекламационни претенции се получава  заедно със съответната сменена гума.

3. Протокол за отхвърлена рекламационна претенция се получава заедно с рекламираната гума.

4. Гуми, непотърсени в едномесечен срок след срока, предвиден за издаване на протокол от производителя, не се пазят.

IV. Рекламирана гума не се заменя без протокол за приета рекламация.

 

Задължителна информация съгласно Закона за защита на потрабителите:

Чл.112 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителя има право да предяви рекламация, като

поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

 

Съгласно чл.119 от ЗЗПП, независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липса на съответствието с договора за продажба

съгласно с гаранцията.