Как да съхранявате автогуми до следващия сезон?

Правилно съхраняване на автомобилни гумиСрокът, в който може да се експлоатират гумите не може точно да бъде предвиден. При правилното им съхранение и транспортиране обаче, водачите на пътни превозни средства могат да увеличат техническите им характеристики и пробега им.

Шофьорите следва да знаят, че когато гумите стоят неизползвани за периоди по-дълги от месец, то тяхната повърхност става суха и се появяват пукнати в зависимост от атмосферните влияния. Именно тази причина е достатъчна гумите да бъдат съхранявани в затворени помещения, които са сухи, хладни и чисти. Според експертите от Gumicon.bg, основните правила за добро съхранение на автомобилните гуми включват:

1. Отстранете гумите от автомобила

В случай че превозното средство няма да се използва повече от месец – свалете гумите. Ако не направите това рискувате те да бъдат повредени и подложени на преждевременно ускорено стареене.

2. Съхранявайте гумите далеч от опасности

Винаги съхранявайте гумите далеч от източници на топлина като електрически генератори, горещи тръби и др. Повърхностите, върху които се съхраняват гумите следва да са чисти и да нямат следи от бензин, грес или от други вещества, които могат да повредят каучука. Неправилното съхранение може да наложи закупуването на нови гуми преждевременно, дори със старите да сте карали съвсем малко.

Как да съхранявате гумите:

  • На сухо и проветриво място с умерена температура;
  • Защитете ги от пряка слънчева светлина и дъжд;
  • Пазете ги далеч от разтворители, химикали или въглеводороди;
  • Пазете ги далеч от остри метални и дървени изделия;
  • Пазете ги от източници на топлина, на искри и на електрически заряди;
  • Сложете ги далеч от източници на озон (електрически мотори, трансформатори, поялници).

Складирането на гумите следва да е така направено, че ако гумите са сложени една върху друга, това да не води до тяхното деформиране. Ако пък се пазят за по-дълъг период от време, то те трябва да се пренареждат. В никакъв случай не трябва да се притискат под тежки предмети!

3. Съхранение за кратък период

Гумите трябва да се съхраняват една върху друга, в палети с височина по-малка от 1,20 метра. Редът им следва да се сменя на всеки четири седмици. Ако гумите са монтирани върху джанти, те трябва да се съхраняват напомпани, в хоризонтална или вертикална позиция върху рафт.

4. Съхранение за дълъг период

Ако съхранението на гумите е за по-продължителен период, то те следва да бъдат поставени във вертикална позиция върху рафтове на над 10 см от земята и да бъдат завъртани леко веднъж в месеца. Налягането на тези гуми трябва да се проверява редовно и да се поддържа на нивото, което е препоръчано от производителя.

Тук ще научите повече за най-препоръчваните летни гуми за 2015!